Test Result tủ điện composite Phong Phú 500x300x200 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 500x300x200mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp.
Vui lòng bấm link bên dưới để xem/tải file Test Result tủ điện composite Phong Phú 500x300x200 mm

http://www.phongphuco.com/imgupload/KD-500X300X200.pdf

Trân trọng,
[Trở Về Trang Trước]

Tag : test result, tủ điện composite, tủ điện kế