Test Result tủ chiếu sáng công cộng composite Phong Phú

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ chiếu sáng công cộng composite Phong Phú 778x478x325mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp.
Vui lòng bấm link bên dưới để xem/tải file Test Result tủ chiếu sáng công cộng composite Phong Phú 778x478x325mm

http://www.phongphuco.com/imgupload/KD-TU-CSCC.pdf

Trân trọng,
[Trở Về Trang Trước]

Tag : test result, tủ điện composite, tủ điện kế